طراحی رستوران چیترچیکن پاسداران

  طراحی فست فود چیترچیکن شعبه ی پاسداران

  طراحی و اجرای دکوراسیون و آشپزخانه صنعتی رستوران چیترچیکن

   CHITER CHICKEN RESTAURANT 

  کارفرما جناب عسگری

  طراحی و اجرای فست فود چیتر چیکن ، شعبه تهران پاسداران

  دیگر پروژه های طراحی فست فود