اجرای فودکورت اصفهان

  طراحی و اجرای پروژه فودکورت اصفهان سیتی سنتر

  طراحی فست فود در اصفهان 

  طراحی و ساخت فودکورت اصفهان سیتی سنتر, طراحی و ساخت سوپر استار اس اف سی استار پیتزا, طراحی فست فود در اصفهان, طراحی رستوران فود کورت

   ISFAHAN CITY CENTER FOOD COURT

  اصفهان _ روبروی سپاهان شهر _ مجموعه ی سیتی سنتر

  کارفرما شرکت بین المللی فرآورده های غذایی خوش طعم

  شامل :

  فست فود اس اف سی / کی اف سی

  HARDEE’S فست فود سوپر استار

   PIZZA HUT فست فود استار پیتزا

  دیگر پروژه های طراحی فودکورت