فست فود شهر سوخاری

  طراحی دکوراسیون فست فود شهر سوخاری

  طراحی فست فود شهر سوخاری عسلویه ، طراحی کی اف سی , راه اندازی شهر سوخاری ,  راه اندازی کی اف سی

   KENTUCKY FRIED CHICKEN FAST FOOD

  KENTUCKY CITY FAST FOOD DESIGN

  SHAHR SOKHARI RESTAURANT 

  واقع در شهر عسلویه

  کارفرما : جناب اقای اصغر زاده

  دیگر پروژه های طراحی فست فود