طراحی فست فود چیترچیکن شعبه ی پاسداران

  طراحی و اجرای دکوراسیون و آشپزخانه صنعتی رستوران چیترچیکن

   CHITER CHICKEN RESTAURANT 

  کارفرما جناب عسگری

  طراحی و اجرای فست فود چیتر چیکن ، شعبه تهران پاسداران

  راه اندازی رستوران, تجهیزات رستوران,

  طراحی دکوراسیون رستوران, تجهیزات رستورانی,

  راه اندازی فست فود

  راه اندازی رستوران, راه انداز رستوران,

  فود کورت چیست, راه اندازی رستوران صفر تا صد